Naslov teme: Najem in podnajem

490
št. ogledov
2
št. odgovorov
3054
zap. št. teme
17:14 - 13.09.17 | Dohodnina
Avtor: Tajaa
Zapri vse odgovore
3054

Podjetje A (DDV zavezanec) za 7 delavcev potrebuje nastanitev, za kar pa ima na razpolago 2 možnosti (sam se z najemi ne želi ukvarjati):

- Njegov poslovni partner B bi najel manjšo hišo od fizične osebe (najemna pogodba, ki jo obračuna in odda na Furs ) in jo oddal tem delavcem v podnajem (najemne pogodbe z vsakim delavcem posebej in račun za najemn z DDV).

- ali pa da delavci sklenejo najemno pogodbo direktno z lastnikom hiše, vendar vsako mesečno administriranje prevzame  podjetje B, ker lastnik hiše zaradi daljše službe v tujini ni v možnosti skrbeti za najemnike. Obračun najemne pogodbe z upoštev.administ.stroškov+dohodnina. Za to storitev izstavi podjetje B račun za svoje storitve lastniku hiše. 

Kaj je bolj enostavno in ceneje? Je pot fakturiranja pravilna in kam je vse potrebno prijaviti te najeme (FUrs, Gurs ...)

Hvala 


Tematska rubrika: DOH - dohodnina
3054.1

Najem in podnajem

Avtor: Simona | 08:14 - 15.09.17

Ja, jaz bi uporabila drugo možnost in izstavila račun za svoje storitve lastniku hiše.

FURSU - OBRAZEC ZA POROČANJE O NAJEMNEM PRAVNEM POSLU

Vsi zavezanci, fizične osebe, ki so drugim fizičnim osebam oddajali v najem premično ali nepremično premoženje morajo napoved posredovati davčnemu organu do 15. januarja na predpisanem obrazcu osebno ali po pošti.

Dohodnina od dohodka iz oddajanja premoženja v najem se odmeri po stopnji 25 % od davčne osnove. Davčna osnova je doseženi dohodek iz oddajanja premoženja v najem, zmanjšan za 10 % normiranih stroškov ali za dejanske stroške vzdrževanja premoženja, ki ohranja uporabno vrednost premoženja, če jih v času oddajanja premoženja v najem plačuje najemodajalec sam (gre za dokončen davek, kar pomeni, da se dohodek ne všteva v letno dohodninsko osnovo).

Prijava najemnikov geodetski upravi (GURS)

Z julijem 2013 je začela veljati nova zakonska ureditev, po kateri morajo lastniki nepremičnin poročati o kupo-prodajnih in najemnih pravnih poslih (oddaja stavb in delov stavb ali njihovih delov in sprememba najemnine ali trajanja najema).

O najemnih poslih mora poročati najemodajalec, upravljavec stavbe v lasti države in upravnik večstanovanjske ali poslovne stavbe za dele stavb v skupni lasti etažnih lastnikov.

Za posle, ki so sklenjeni med mesecem, treba Gursu poročati najpozneje do 15. v naslednjem mesecu. Torej, če septembra prodate ali oddate v najem nepremičnino, morate to Gursu sporočiti do 15. oktobra.

Fizične osebe: morajo poročati le o oddajanju stavb, delov stavb in njihovih delov ter o morebitnih spremembah najemnine ali trajanja najema. Poročanje je možno prek aplikacije ETN, lahko pa naložite ali natisnete obrazec in ga pošljete po elektronski ali navadni pošti na Gurs ( http://bit.ly/125fQIo ) oziroma obrazec dobite na Gursu

Pravne osebe in espeji: poročanje je možno samo prek spletne aplikacije za poročanje (ETN), ki je dostopna na spletnih straneh Gursa ( https://prostor-s.gov.si/ETN3 oziroma http://www.e-prostor.gov.si/ ). Za dostop in uporabo se je treba registrirati s kvalificiranim digitalnim potrdilom (SIGEN-CA, HALCOM CA, POŠTA®CA…).

Poročati v ETN o podnajemnih pogodba mora lastnik nepremičnine (najemodajalec) za najemno pogodbo, glede podnajemne pogodbe pa naj se lastnik nepremičnine (najemodajalec) in najemnik dogovorita. Če se ne moreta dogovoriti, mora tudi o podnajemni pogodbi poročati lastnik.

3054.1.1

Najem in podnajem

Avtor: Simona | 13:16 - 15.09.17

Če je najemnik druga fizična oseba (ali kdo drug, ki ne šteje za plačnika davka na podlagi ZDavP-2) pa je najemodajalec (torej lastnik premoženja, ki se oddaja v najem oziroma v primeru oddajanja v podnajem »osnovni« najemnik) dolžan sam napovedati prejete najemnine, in sicer (PO NOVEM) najkasneje do 28. 2. tekočega leta za preteklo leto. Napoved je potrebno oddati na za to predpisanem obrazcu.

Zapri vse odgovore
Krpan računa na prste
Izračunaj svoj dohodek - Cesarju pa le kar je cesarjevega.
Davkoplacevalci.com
Študentsko delo do in od 01.02.2015 naprej
Izračunaj svoj dohodek - obračun študentskega dela.
Davkoplacevalci.com
Upokojensko delo po ZUTD-A/B
Izračunaj svoj dohodek - obračun začasnega ali občasnega dela upokojencev.
Davkoplacevalci.com

Tukaj je prostor za vaš oglas.
Oglaševanje - tekstovni oglasiPošlji povezavo članka.
Najem in podnajem | DOH - dohodnina | 17:14 - 13.09.17