Naslov teme: Odpoved

3613
št. ogledov
10
št. odgovorov
2378
zap. št. teme
09:12 - 06.04.13 | Ostalo
Avtor: Vilma
Zapri vse odgovore
2378

Vem, da je to bolj za socialno službo, ampak kako naj zagovarjam pravilnost kolikor jo bom pač lahko.

 

Zaposleni smo v družinskem podjetju, stanujemo skupaj. Med možem in sinom je že en čas prihajalo do nesoglasij.

V četrtek pa je prišlo do vrelišča. Mož je sinu rekel, da ga noče več videt in da bomo doma del hiše zaklepali in da mu daje odpoved. Vem, da je obema hudo, mož dela cele dneve. Sin pa se je s službe vračal utrujen, psihično na tleh in se je zadnje čase zapiral v svojo sobo in spal. Hotela sem, da bi se pogovorili, da bi sina dobili iz sobe in da ne bi razmišljal o tem, da je odveč...ampak je prišlo do tega. V petek sem klicala njegovo zdravnico in ji povedala nekaj podatkov in je rekla, da mi napiše bolniško, da mora tja prit, ker v takem stanju si tudi druge službe ne more iskat.

 

Kaj naj naredim, če bo mož vstrajal, da mu izdam sklep o prekinitvi delovnega razmerja z dne 5.4.13, oziroma kakšne pravice ima sin.... Če prinese bolniški list... Ali se lahko napiše prekinitev zaradi nesposobnosti in sin zahteva odpravnino.

 

Prosim, komu naj naslovim delovnopravna vprašanja.

 

Lep vikend.

 


Tematska rubrika: Prispevki ostalih področij
2378.1

Odpoved

Avtor: betka | 10:57 - 06.04.13

za delovnopravna vprašanja ne vem, za osnovno težavo pa družinski svetovalci recimo na Oni ali Jani...

2378.2

Odpoved

Avtor: Mica Repica | 15:13 - 06.04.13

Mislim, da bi moral tudi mož malo izpreči. Njegovo delo cele dneve ni zdravo in slej ko prej se mu bo poznalo na zdravju. Vem, da je treba privat delat veliko več, vendar ne za vsako ceno.

 

Ni čudno, da je sin sesul.  Verjetno se bo kmalu tudi mož.

 

Malo umirite strasti, pustite sina pri miru, pogovorite se z možem.

2378.3

Odpoved

Avtor: Danja | 08:46 - 08.04.13

Da, poznamo take probleme, več petelinov na enem dvorišču ... Problem je v komunikaciji, očetje so nepopustljivi v svojih pričakovanjih , sinovi trmasti v svoji samozavesti. Razumem, kako hudi vam mora biti, ker je prišlo do tako negativnih čustev med očetom in sinom. Hudo je biti med dvema ognjema. Toda vi ste edina, ki ju lahko spet zbližate. Ukrepajte kar se da hitro. Ne dovolite, da se trenutni konfikt spremeni v sovražna čustva. Bodite potrpežljiva do obeh, predvsem pa modro predlagajte kako rešitev. Mprda pa se sin samozaposli in kot s.p. bolj suvereno dela za firmo? Vse dobro vam želim.

2378.3.1

Odpoved

Avtor: Vilma | 08:55 - 08.04.13

Hvala.

Res mi je hudo.

Sin se mora pobrat in bo šel delat drugam...

2378.4

Odpoved

Avtor: Danja | 11:17 - 08.04.13

Tudi meni je hudo, ko to prebiram. Ob takih dogodkih nam ne prenostane drugega, kakor da se potolažimo z mislijo, da se vse zgodi s svojim namenom. Želim vam, da se vse dobro konča in da boste nekega dne morda ugotovila, da je to sinu celo koristilo. V tem času pa mu stojte ob strani, tako kot  to znamo le matere. Materinska ljubezen je edina, ki je večna.

2378.5

Odpoved

Avtor: Danja | 15:15 - 08.04.13

Sem se prej preveč čustveno vživela, da sem pozabila odgovoriti na osnovno vaše vprašanje, na koga se obrniti za nasvet pri odpovedi: če ste člani obrtne zbornice, potem lahko prosite za nasvet g. Dušana Bavca na OZS, obvlada stvar. Proti plačilu cca 120,00EUR pa on sam pripravi vzorec odpovedi. Nekaj splošnih nasvetov: v odpovedi iz razloga nesposobnosti se nikakor!!! ne smete sklicevati na zdravstveno stanje, ampak izključno na razloge nesposobnosti - ni dovolj učinkovit, ni strokoven, ni natančen, ne dohaja tempa (ki pa ne smejo vsebovati krivdnih razlogov-pomembno, če se želi prijaviti na borzo). Odpravnina se izplača ravno tako, kot za odpoved iz poslovnih razlogov, s to razliko, da je pri odpravnini iz razloga nesposobnosti potrebno odvesti 16,1% prispevke delodajalca. Lahko se prijavi na borzo pod enakimi pogoji kot ob prenehanju delovnega razmerja iz poslovnega razloga.

2378.5.1

Odpoved

Avtor: Vilma | 08:10 - 09.04.13

Do sedaj vsem hvala, posebej Danji.

 

Zanima me ali je tu kakšen odpovedni rok, sin je delal v podjetju skoraj 9 let, ima končano srednjo šolo, ali je pomembno izpeljati vse postopke kot piše v izrednih odpovedih, so sedaj kakšne spremembe glede na novosti v Zakonu o delovnih razmerjih (smo namreč malo podjetje z manj kot 10 zaposlenih).

 

Kot ugotavljam, je najbolje iti v tej smeri, da se napiše izredna odpoved zaradi nesposobnosti.

 

Odpoved iz poslovnih razlogov torej ne pride v upoštev in potem tudi ne moremo iskati drugega delavca..

 

Prosim še za kak komentar.

 

Ali so kje na spletu že novi vzorci izrednih odpovedi glede na novosti v Zakonu o delovnih razmerjih, drugače bom seveda poklicala g. Bavca.

 

LP

2378.6

Odpoved

Avtor: Danja | 08:51 - 09.04.13

To sem našla v enem od lokalnih časopisov obrtne zbornice (mislim pa, da gre za redno odpoved iz razloga nesposobnosti in ne izredno (izredne so samo iz krivdnih razlogov):

Odpovedni roki se z določili 94 člena novega ZDR-1 skrajšujejo.

Najdaljši odpovedni rok pri odpovedi pogodbe o zaposlitvi s strani delodajalca iz poslovnega razloga ali iz razloga nesposobnosti je 60 dni. Daljši odpovedni rok, to je 80 dni, velja le v primeru, ko je delavec

pri delodajalcu izpolnil 25 let zaposlitve. V tem primeru je s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti lahko določen krajši odpovedni rok,vendar ne krajši kot 60 dni. V primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi

s strani delodajalca iz krivdnega razloga je odpovedni rok 15 dni (prej 1 mesec).

ČAS TRAJANJAZAPOSLITVE   ODPOVEDNI ROK (poslovni razlog in razlog nesposobnosti)

1.leto  2.leto  3.leto   5.leto   10.leto   15.leto   17.leto  20.leto   25.leto   26.leto

15dni  30dni   32dni   36dni   46dni      56dni     60dni    60dni     60dni     80dni

 

2378.7

Odpoved

Avtor: Danja | 08:59 - 09.04.13

Še nekaj uvodnih misli iz istega vira k odpovedim (glede samega postopka):

"Nekaj novosti je tudi v primeru prenehanja pogodbe o zaposlitvi. Pri odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga, ni več potrebno delavca predhodno obvestiti o nameravani odpovedi

pogodbe. V novem ZDR-1, je še vedno določena dolžnost delodajalca,da delavca pisno opozori in seznani z očitanimi kršitvami v postopkihodpovedi pogodb o zaposlitvi iz krivdnih razlogov, poenostavlja pa se ureditev samega zagovora v postopku odpovedi. Pred redno odpovedjo iz razloga nesposobnosti ali krivdnega razloga in pred izredno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi mora delodajalec delavca pisno seznaniti z očitanimi kršitvami oziroma z očitanim razlogom nesposobnosti in mu omogočiti zagovor v razumnem roku. Ta rok ne sme biti krajši od treh delovnih dni, razen če obstajajo okoliščine, zaradi katerih bi bilo od delodajalca neupravičeno pričakovati, da delavcu to omogoči. Pisna seznanitev je po novem ZDR-1 možna tudi po elektronski poti na elektronski naslov delavca.

V 88. členu ZDR-1 se določajo pravila vročanja odpovedi pogodbe o zaposlitvi pogodbenim strankam. Tako redna kot izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi se vroča praviloma osebno v prostorih delodajalca, če to ni možno, se odpoved vroči s priporočeno pošiljko

s povratnico, v posebej določenih primerih pa z objavo na oglasnem  mestu pri delodajalcu, ki je dostopno delavcu.

2378.8

Odpoved

Avtor: Danja | 09:24 - 09.04.13

Pri odpovedi je pomembno našteti predvsem te tri točke + obrazložitev + pravni pouk:

skrajšan vzorec: (zgoraj podatki o delodajalcu in naslov delavca)

 

ODPOVED POGODBE O ZAPOSLITVI

IZ RAZLOGA NESPOSOBNOSTI

 

I. Delavcu ...., rojenemu ..., s prebivališčem v ..., zaposlenemu na delovnem mestu ..., šifra oz. zap. št. del mesta .., se redno odpove pogodba o zaposlitvi, sklenjena dne ... za nedoločen čas in sicer iz razloga nesposobnosti.

 

II. Delavec je upravičen do odpovednega roka .. dni, ki začne teči naslednji dan po vročitvi odpovedi.

 

III. Delavec je upravičen do odpravnine, skladno s 109. členom Zakona o delovnih razmerjih, v višini 09/5 zakonske osnove.

 

 

Obrazložitev: (malo se razpisati in utemeljiti glavne razloge: nedoseganje rezultatov; slabša storilnost od pričakovane, čeprav jo je sam v prejšnjih obdobjih že dosegal, slaba koncentracija....)

 

 in še naslednji pripis:

 

Glede uveljavljanja pravic iz naslova zavarovanja za primer brezposelnosti se mora delavec prijaviti najkasneje v roku 30 dni po prenehanju delovnega razmerja na pristojni zavod za zaposlovanje, kjer lahko uveljavlja pravico do denarnega nadomestila v trajanju .. mesecev.      

 

Pravni pouk: Delavec lahko v roku 30 dni od vročitve oziroma prejema te odpovedi pogodbe o zaposlitvi, zahteva ugotovitev nezakonitosti odpovedi pred pristojnim delovnim sodiščem v Mariboru.

 

Zapri vse odgovore
Davčne knjige v elektronski obliki!
Edina slovenska davčna knjižnica v elektronski obliki.
e-DELUX knjige
Informativni izračun dohodnine - 2017
Izračunaj svojo dohodninsko obveznost - izračun dohodnine za 2016 in pretekla leta.
Izračun dohodnine 2012-2018
Zanesljive davčne rešitve
Ravnovesje znanja in izkušenj - pravi partner za vse davčne izzive.
Bilans.si

Tukaj je prostor za vaš oglas.
Oglaševanje - tekstovni oglasiPošlji povezavo članka.
Odpoved | Prispevki ostalih področij | 09:12 - 06.04.13