Naslov teme: Subvencija za samozaposlitev

10530
št. ogledov
25
št. odgovorov
2256
zap. št. teme
15:29 - 30.03.13 | DDPO
Avtor: Silva
Zapri vse odgovore
2256

Subvencijo za samozaposlitev sem obračunala na dan začetka poslovanja to je 15.2. 2012 in jo razdelila za leto 2012

na 10 mescev in 15 dni. Je to ok?


Tematska rubrika: DDPO - davek od dohodka pravnih oseb
2256.1

Subvencija za samozaposlitev

Avtor: marta | 16:39 - 30.03.13

 če si pustila razliko do 24 mesecev na razmejitvah, je ok.

2256.1.1

Subvencija za samozaposlitev

Avtor: Matjaž K | 17:00 - 30.03.13

Že "žnjitč": razmejitev na enake dele glede na čas za katerega je oseba po pogodbi  "vezana" na samozaposlitev (v danem primeru 24 mesecev) je napačno.

Treba je ravnati skladno z računovodskimi standardi, tj. ob prejemu subvencije se celoten znesek "da na" pasivne razmejitve, od koder se nato med prihodke prenaša skladno (tj. v enakih zneskih) kot s pojavljanjem storškov za kritje katerih je subvencija bila prejeta.

2256.1.1.1

Subvencija za samozaposlitev

Avtor: Silva | 17:44 - 30.03.13

Glede tega sem se pogovarjala z go. Hiengovo na Zvezi. V pogodbi ni navedena za kateri namen je dana.

Ob prejemu sem dala celotni znesek subvencije na pasivne razmejitve in v primeru, da bi jo pokrivala z vsemi poslovnimi stroški, bi bila celotna subvencija v prihodkih že v letu 2012. V slučaju, če zaprem s.p. že pred 2 letoma, kaj potem s prihodki? Absolutno se je strinjala, da se da v prihodke mesečno 1/24.

Čisto sem zmedena.

2256.1.1.1.1

Subvencija za samozaposlitev

Avtor: ? | 19:19 - 30.03.13

" se nato med prihodke prenaša skladno (tj. v enakih zneskih) kot s pojavljanjem storškov za kritje katerih je subvencija bila prejeta."

 

Subvencija ni bila prejeta za kritje določenih stroškov, ampak kot pomoč, da bo sp zdržal 24 me3secev.

 

Po ZKP (in obenem nič v  nasprotju s SRS!) razmejitev na 24 mesecev!

(Včasih imajo tudi na Zvezi in IKSu prav!

Mirne praznike in uspešno oddajo bilanc!

2256.1.1.1.1.1

Subvencija za samozaposlitev

Avtor: Matjaž K | 20:06 - 30.03.13

"ampak kot pomoč, da bo sp zdržal 24 me3sec"

A res? Kje pa to piše v pogodbi.

Skratka - se ne strinjam: subvencijo je Zavod dal zato, da eno osebi "skenslajo" iz seznama brezposlenih in ga dajo med samozaposlene. To s 24 meseci je samo varovalka da s.p. ne bi pokasiral subvencije in nato naslednji dan zaprl

2256.1.1.1.2

Subvencija za samozaposlitev

Avtor: Matjaž K | 20:04 - 30.03.13

"... bi bila celotna subvencija v prihodkih že v letu 2012"

Ja in kaj potem če bi bila? Dejstvo je da če v pogodbi ni izrecno opredeljeno za kritje katerih stroškov se ubvencija sme porabiti, potem se porabi pač za vse stroške.

2256.1.1.1.2.1

Subvencija za samozaposlitev

Avtor: Silva | 20:27 - 30.03.13

Če imaš še druge prihodke ni zakonsko nikjer zapisano, da se subvencija porabi za vse stroške, lahko se iz ostalih prihodkov.

2256.1.1.1.2.2

Subvencija za samozaposlitev

Avtor: ? | 20:54 - 30.03.13

1.) Enako utemeljeno dejstvo: Dejstvo je da če v pogodbi ni izrecno opredeljeno za kritje katerih stroškov se ubvencija sme porabiti, potem se porabi pač za vse stroške v 24 mesecih..

 

2.)"... bi bila celotna subvencija v prihodkih že v letu 2012". Ja in kaj potem če bi bila? "

 

Neenakomerno razporejeni (izredni - ne iz rednega poslovanja) prihodki med leti.

 

Naravnost nesmiselno, skregano z vsako davčnoekonomsko logiko pa bi se končalo, če bi zaprl sp recimo na polovici: Vseh 4500 bi že izkazal v prihodkih (in plačal davek), potem pa bi moral iz osebnega žepa nastrgati za vračilo 2250. (ne bi mogel uveljaviti kot odhodke  ali storno prihodkov spja)

 

3.) "ampak kot pomoč, da bo sp zdržal 24 mesecev" A res? Kje pa to piše v pogodbi. "

 

Ne s temi besedami, ampak vsebinsko (če bo prej zaprl, mora vrniti)

 

Tvoje "pojavljanje storškov za kritje katerih je subvencija bila prejeta" pa ni v pogodbi navedeno niti vsebinsko.

 

4.) Po tvoji logiki  bi lahko postavil še bolj na nož : subvencija ni dodeljena za kritje stroškov (ker to ne piše), temveč za samo odprtje spja (nagrada?), torej mora iti celotna v prihodke  takoj na začetku  (kot je bilo po starem za normirce). lp

 

2256.1.1.1.2.2.1

Subvencija za samozaposlitev

Avtor: ? | 08:14 - 31.03.13

dopolnitev pod 1.)

1.) Enako utemeljeno dejstvo: Dejstvo je da če v pogodbi ni izrecno opredeljeno za kritje katerih stroškov se subvencija sme porabiti, potem se porabi pač za (vse) katerekoli stroške sorazmerno v 24 mesecih..

2256.2

Subvencija za samozaposlitev

Avtor: Silva | 16:45 - 30.03.13

13 mesecev in pol sem peustila na razmejitvah.Hvala.

2256.3

Subvencija za samozaposlitev

Avtor: ? | 21:05 - 30.03.13

Žal sem šel šele sedaj pogledat dotični SRS:

 

18.5.Drugiposlovniprihodki,povezanisposlovnimiučinki,sosubvencije,dotacije, regresi,  kompenzacije,  premije  in  podobni  prihodki. 

 

 Državne podpore, prejete za  1.)pridobitev osnovnih sredstev oziroma 2.) pokrivanje določenih stroškov,ostajajozačasno meddolgoročnoodloženimiprihodkiinseprenašajomedposlovneprihodkeskladnoz amortiziranjem  pridobljenih  osnovnih  sredstev  oziroma z  nastajanjem  stroškov,  za katerih pokrivanje so namenjene. 

 

Ljubi Jezus, kje pa piše, da so državne podpore samo teh dveh vrst? In kje, da se tudi ostale obravnavajo tako?

 

 SIR tule pač razlaga samo ti dve vrsti

 

 

2256.3.1

Subvencija za samozaposlitev

Avtor: ? | 08:28 - 31.03.13

Še ena bistvena napaka v tvojem pristopu.

 

Če že hočeš na vsak način razlagati nenamenske subvencije tako, kot je določeno za namenske, si ostal na pol poti.

Tvoje izhodišče: "Dejstvo je da če v pogodbi ni izrecno opredeljeno za kritje katerih stroškov se subvencija sme porabiti, potem se porabi pač za vse stroške." - bi se moralo glasiti: " Dejstvo je da če v pogodbi ni izrecno opredeljen namen porabe subvencije, potem se porabi pač za pridobitev osnovnih sredstev oziroma  pokrivanje vseh stroškov."

 

Torej bi za nabavo OS razmejil prihodke na am. dobo. Možen primer: če bi kupil stroj za 4500 E, bi celo subvencijo lahko razmejil na recimo 10 let.

lp

2256.3.1.1

Subvencija za samozaposlitev

Avtor: ? | 10:53 - 02.04.13

Ostali so očitno že povedali svoje (ostajajo na svojih okopih – avtoriteta argumentov ali argument avtoritete?),  jaz bom pa še podaljšal svoj samogovor zaradi  vpliva na večjo osnovo za prispevke za naprej.

Če bi obveljala Matjaževa novotarija, bi zaradi nje z višjo akontacijo in višjimi prispevki v naslednjem letu »obdaril« vse novince, še posebej tiste, ki odprejo sp proti koncu leta. (Taka absurdna ureditev – predpisana, ne samo tolmačena -  je veljala dosedaj samo za normirce!)

Realen primer za odprtje konec oktobra 2012:

Rednih prihodkov 6.000, odhodkov 4.500.

A.      - Po dosedaj splošno priznanem načinu v prihodke še 2/24 subvencije = cca 400. Dobiček 1.900. Osnova za prispevke za 4.2013-3.2014  bo minimalec   -  (dobiček + prispevki) x 6  x 70% < MP

B.      Po Matjaževo: cela subvencija v prihodke 2012 (kritje vseh odhodkov!); dobiček  6.000. Osnova za prispevke (6.000+600) x 6 x 70% = 27.700.

Razlika prispevkov v enem letu 10.500 – 3.500 = 7.000.

 

Še večja razlika (progresivnost!) bi bila pri akontaciji davka iz dejavnosti.

Izračunajte si!

lp

 

PS Od 1.1.13 so  glede obravnavanja subvencije normirci izenačeni z »navadnimi« - tako po »normalni« kot tudi po Matjaževi metodi.

2256.3.1.1.1

Subvencija za samozaposlitev

Avtor: Matjaž K | 13:33 - 02.04.13

Jejhata, jehjata - bi bil obdavčen od vseh prihodkov.

 

Jeste, bi bil obdavčen, kajti namen subvencije je podjetniku "sklenslati" finančno breme stroškov, tj. to kar že sam praviš.

 

Volk sit in koza cela (beri: olajšati finančno breme stroškov in plačati nič davka) pa je možno samo v primeru, če imaš samo stroške in nič prihodkov od prodaje.

 

Sicer pa: vsak po svoji vesti in pameti.

 

 

2256.3.1.1.1.1

Subvencija za samozaposlitev

Avtor: ? | 14:29 - 02.04.13

jehjata - bi bil obdavčen od vseh prihodkov. ... olajšati finančno breme stroškov in plačati nič davka)

 

Ne spreobračaj zapisanega! Plačati, vendar sorazmerno razporejene prihodke - na dve leti. Zlasti pa so problem prispevki.

Ne pa da potem pride do absurda, če se celo subvencijo vtakne v prihodke prvega leta: ker se akontacijo davka, še bolj boleče pa prispevke, določa na osnovi dobička prvega leta "kao" normalen, predviden dobiček tudi za naprej - kot da bo vsako leto dobil "z neba" še eno subvencijo (pa še multiplicirano zaradi preračuna na letno raven).

 

PS Nisi se izjasnil glede svoje nedoslednosti - (pol poti -tudi nabava OS, ne samo tekoči stroški!!) - pri posrednem sklicevanju (sklepanju kot "dejstvu") na SRS, ki govori samo o namenski državni podpori. lp

2256.3.1.1.1.1.1

Še malo o SRS

Avtor: ? | 15:08 - 02.04.13

Ko si se že vpičil v SRS, škoda, da si obtičal že pri 18.5 in nisi nadaljeval :

 

c) Začetno računovodsko merjenje prihodkov

 

18.14. Poslovni prihodki, ki se nanašajo na dobljene subvencije, dotacije, regrese,

kompenzacije, premije in podobno, se upoštevajo, če a) obstaja razumna gotovost, da

bo podjetje izpolnilo pogoje v zvezi z njimi ...

 

V sedanjih časih je utemeljeno domnevati, da noben sp- začetnik ni gotov (če je razumen!), da bo mogel ostati sp dve leti (da bo  izpolnil pogoje v zvezi s subvencijo). lp

 

PS

Sicer pa: vsak po svoji vesti in razumu.

 

 

2256.3.1.1.1.1.1.1

Še malo o SRS

Avtor: Matjaž K | 16:09 - 02.04.13

Seveda: vsak ki odpre s.p. in pokasira subvencijo je nerazumen, ker se mu lahko zgodi, da gre že naslednji dan v faliment.

 

Sledeč tej logiki nobeden v RS ne bo več knjižil prihodkov od prodaje, kajti situacija je taka da obstaja dvom v plačilo.

 

 

 

 

2256.3.1.1.1.1.1.1.1

Še malo o SRS

Avtor: ? | 20:52 - 02.04.13

Seveda: vsak ki odpre s.p. in pokasira subvencijo, je nerazumen, če je tako gotof, da izkaže celo subvencijo v prvem letu (če ima toliko vseh odhodkov), ker se mu lahko zgodi, da gre že v začetku naslednjega leta v  faliment in bo moral vrniti (kot navadna FO iz svojega tokvina) sorazmeren del subvencije.

2256.3.1.1.1.1.2

Subvencija za samozaposlitev

Avtor: Matjaž K | 16:06 - 02.04.13

Glede plačati: če se razmejuje na 24M je subvencija obdavčena samo, če so stroški na M < subvencije na M (zdaj pa malo premisli o sprejemljivosti drugega scenarija, če so storški >). Namen subvencije je olajšati (beri: nevtralizirati) finančno breme stroškov, in če razmejuješ kar preko palca po M poem nevtralnost ni zagotovljena.

 

Problematičnost predpostavk preračuna davčne osnove na letno raven dejansko obstaja, pri čemer pa ima (ker vnaprej vseh primerov ni mogoče predvideti in napisati v zakon pravila) zavezanec možnost da vloži vlogo za znižanje AK (če se gr enekdo podjentištvo potem mora že sam malo obvladati zadevo, za operativno pa mu v prvi fazi stoji ob strani kompetenten knjigovodja)

 

 

Glede financiranja nabav OS iz subvencije:

 

nedoslednost je samo za tiste, ki ne znajo pogledati na stvar celovito. Če kupim OS iz subvencije:

- vidik Zavoda: upravičenost porabe je zagotovljena ker je denar porabljen za nakup OS.

 

- vidik knjigovodstv: nobena pogodba ni nad predpisi o računovodenju - računovodskimi standardi (ki imajo pri s.p.-jih "rang" podzakonskega predpisa preko določb ZGD-1). Tu pa velja: v prihodke skladno s pojavljanjem stroškov (v primeru OOS so to stroški AM) - nevtralnost subvencije je tako zagotovljena.

 

In če načnem nedoslednosti:

 

če bi recimo bilo res, da je subvencija dana za samozaposlitev generalno in da jo je temu ustrezno treba prenašati med prihodke, potem je 24 M razmejevanje neustrezno, kajti ni nujno da bo samozaposlitev trajala samo 24 M, kot je obdobje v pogodbo vključene "varovalke".

 

 

2256.3.1.1.1.1.2.1

Subvencija za samozaposlitev

Avtor: ? | 22:26 - 02.04.13

1.)Namen subvencije je olajšati …( brez učenih besedi) začetek (prvi dve leti) poslovanja.

 (Niti tvoja, niti moja opredelitev ni dobesedno zapisana niti v pogodbi, niti v kakšnih predpisih).

2.)Problematičnost predpostavk preračuna davčne osnove na letno raven dejansko obstaja…

O prispevkih, kjer ni možnosti znižanja, pa nič!!! Ni problematično???

3.) Glede financiranja nabav OS iz subvencije: nedoslednost je samo za tiste, ki ne znajo pogledati na stvar celovito…

Še enkrat tvoja trditev:"Dejstvo je da če v pogodbi ni izrecno opredeljeno za kritje katerih stroškov se subvencija sme porabiti, potem se porabi pač za vse stroške.(sklicevanje samo na polovico dotičnega določila SRS)"

In moja: " Dejstvo je da če v pogodbi ni izrecno opredeljen namen porabe subvencije, potem se porabi pač za pridobitev osnovnih sredstevoziroma  pokrivanje vseh stroškov(celotna dikcija dotičnega določila SRS)  . Torej bi za nabavo OS razmejil prihodke na am. dobo. Možen primer: če bi kupil stroj za 4500 E, bi celo subvencijo lahko razmejil na recimo 10 let."

Kdo je tu glede nabave OS in AM nedosleden (ostal na pol poti)?

Izjasni se, če se strinjaš s predloženo razmejitvijo v navedenem možnem primeru!

 

4.) če bi recimo bilo res, da je subvencija dana za samozaposlitev generalno in da jo je temu ustrezno treba prenašati med prihodke, potem je 24 M razmejevanje neustrezno, kajti ni nujno da bo samozaposlitev trajala samo 24 M

 Ker glede na tvoj zaključek z generalno očitno misliš splošno, za neomejeno dobo, ni res, da je subvencija dana za samozaposlitev generalno, drugače bi lahko subvencijo dobili tudi  »stari«, ampak  je dana za začetek, zagon, uveljavljanje v začetnem dveletnem obdobju.

 

Lahjko noč!

 

2256.3.1.1.1.1.2.1.1

Subvencija za samozaposlitev

Avtor: Matjaž K | 16:12 - 03.04.13

Glede OS:

 

če ne znaš brati in pokapirati, ti ne morem pomagati.

 

Sem napisal kako se obravnava subvencija, če jo usmeriš v nakup OS.

2256.3.1.1.1.1.2.1.1.1

Subvencija za samozaposlitev

Avtor: ? | 20:44 - 03.04.13

Jaz že kapiram in sem tako tudi napisal, samo moja pripomba je letela na tvoj zavajajoči prvi vzvišeni poduk:

: "Dejstvo je da če v pogodbi ni izrecno opredeljeno za kritje katerih stroškov se ubvencija sme porabiti, potem se porabi pač za vse stroške."   Beri: če ni namenska v smislu izrecnih določil SRS (za nabavo OS oz.za kritje določenih stroškov), je za kritje vseh stroškov).

 Niti besede o tem, da tudi če ni strogo namenska za  OS, bi se lahko porabila zanje in prihodki razmejili na celo AM dobo!!!

Še enkrat prosim, da se nedvoumno izjasniš, če se strinjaš z naslednjim:

Če bi kupil stroj za 4500 E, bi za celo subvencijo prihodke lahko razmejil na (recimo) 10 let.

To bi ja bila popolna nevtralizacija, a ne?  Lp

2256.4

Subvencija za samozaposlitev

Avtor: Viki | 11:32 - 02.04.13

Se absolutno strinjam z avtorjem, subvencija se deli na 24 x št.mesecev poslovanja v 2012.  Prav zato so se v preteklih letih  nekateri odločali, da so izračunavali dobiček po dejanskih stroških, ker normirci niso smeli razmejiti.  Lp

2256.5

dolgujem ti še odgovor na naloženi premislek

Avtor: ? | 21:57 - 03.04.13

" če se razmejuje na 24M je subvencija obdavčena samo, če so stroški na M < subvencije na M (zdaj pa malo premisli o sprejemljivosti drugega scenarija, če so storški >). "

 

1.) Zame (in za prejemnike subvencije) je drugi scenarij povsem sprejemljiv - če so (običajno so) še drugi - redni prihodki, presežek stroškov zmanjša dobiček (davčno osnovo); če niso, je tako jasno, da je bilo odprtje samo mahinacija!

 

2.) Bolj vprašljiv je zame (in za prejemnike subvencije) prvi scenarij, ki pa na srečo nastopi samo izjemoma:

A - (če je sploh dopusten za subvencionirance? - nisem preveril) - Če opravlja dejavnost samo polovičen delovni čas, za drugo polovico pa mu zavarovanje plačuje država zaradi skrbi za otroka do 3 oz 6 let (drugega) itd...

No,  razlika je celo v primeru, če nič ne dela (niti stroškov) - razen fiksnih: prispevkov, stroškov TRR, itd..) največ 20 E / M - tako da obdavčitve sploh ni v primeru dejanskih, za normirca pa letno cca 14 E.(Tragedija, nepravičnost?) .

B.- (Kljub deklarirani enakopravnosti velja samo za ženske!) Če je večino teh dveh let na porodniški (recimo s predhodno bolniško v breme ZZSS ali pa enostavno dva otroka  zaporedoma) in sploh ni delala (niti stroškov), bo za "dejansko" (če eno celo koledarsko leto ni sama plačevala prispevkov)  subvencija obdavčena samo v primeru, če je od prej "prinesla" višjo osnovo za porodniško, pri minimalni pa sploh ne ali ne več kot 100 E letno; za normirko 135E letno.  (Tragedija, nepravičnost?) .

 

Večinoma pa bi se oba taka primera končala tako, da bi iz iztekom 24 mesecev sp zaprli in pokasirali višek subvencije nad dejanskimi stroški - v prvem samo? 500 -900 E, v drugem (ob dobrem planiranju) celo nad 4.000E.

 

Kot je videti, je začuda v primeru razmejevanja na 24 M  volk sit (cesar je dosegel svoj cilj, da sp ostane 24 m), koza pa je cela (brdavs je ne bo odrl s preračunom na letno raven!!).

Razočarani ostanejo samo teoretični iskalci absolutne pravičnosti, ker prihodki do zadnje dlake ne nmevtralizirajo stroškov.

 

PS Če bi kdo ob posnemanju takega zgleda začutil, da ga skuša začeti peči vest, češ da je "okoli" prinesel cesarja (in svoje sotrpine sodavkoplačevalce) in bi hotel za pokoro prižgati v cerkvi svečo, naj pomisli, koliko sveč bi potem morali prižigati vsak večer Jankovići et consortes... pa jamčim, da brez persenov spijo bolje kot večina od vas (nas).

2256.5.1

PPS

Avtor: ? | 21:59 - 03.04.13

Pozabil sem še voščiti lahko noč!

Zapri vse odgovore
DDV kalkulator
Hiter, enostaven izračun Cene brez DDV ali Cene z DDV za poljubno stopnjo DDV.
Davkoplacevalci.com
Davčne knjige v elektronski obliki!
Edina slovenska davčna knjižnica v elektronski obliki.
e-DELUX knjige
040 družbeniki
Izračunaj neto dohodka in dajatev pri družbeniku poslovodji.
KRPAN RAČUNA NA PRSTE

Tukaj je prostor za vaš oglas.
Oglaševanje - tekstovni oglasiPošlji povezavo članka.
Subvencija za samozaposlitev | DDPO - davek od dohodka pravnih oseb | 15:29 - 30.03.13