Naslov teme: nerezident- dohodnina

7436
št. ogledov
9
št. odgovorov
5494
zap. št. teme
09:09 - 21.06.07 | Dohodnina
Avtor: špela
Zapri vse odgovore
5494
prosim, če mi lahko kdo razloži kdaj je tujec rezident in kako se obračuna davčni odtegljaj pri plači za nerezidenta. Hvala in lep dan vam želim...
Tematska rubrika: DOH - dohodnina
5494.1

Odg: nerezident- dohodnina

Avtor: mojca | 09:57 - 21.06.07
Več o statusu rezidenta si lahko preberete na straneh dursa - pojasnilo MF, št.424-08-140/2005 z dne 29.7.2005.
Nerezident ne more uveljavljati splošne olajšave po zdoh. Obračun za nerezienta je enak kot za rezidenta, le da nima olajšave. Osnova za davčni odtegljaj je BTO - 22,1% prispevki=osnova za dohodnino
5494.1.1

Odg: nerezident- dohodnina

Avtor: Jurček | 10:09 - 21.06.07
- lahko pa uveljavlja VDČ...
- se NE obračunajo prispevki..E101...
- ...

Opisovati na splošno ni nujno korektno - glejte specifičnost primera.
5494.2

Odg: nerezident- dohodnina

Avtor: J.G. | 12:37 - 21.06.07
res je, splošnost ni na mestu. Najprej je treba ne/rezidentstvo opredeliti, nato pa se davčni odtegljaj veže na:
- državo, iz katere prihaja nerezident
- vrsto prihodka (obresti, avtorske,premoženjske pravice, kapitalski dobiček, plača..)
- nato pa malo papirologije s potrdili o stalnem prebivališču, kido obrazci, odo obrazci ..

Bodite bolj specifični, pa vam bomo lažje pomagali.
5494.2.1

Odg: nerezident- dohodnina

Avtor: Jurček | 12:56 - 21.06.07
ODO obrazci in fizična osebe???

J.G. - od kje vam podlaga za povezovanje navedenega???
5494.2.1.1

Odg: nerezident- dohodnina

Avtor: | 17:05 - 21.06.07
delavke iz Ukrajine? brez otrok, začasno bivališče v SLO; kakor vem se pri njih le ne upošteva splošne olajšave in je posledično temu višja osnova za obračun dohodnine; kakor vem je vse isto le splošne olajšave ne morejo uveljavljati; ko pa poteče 183 dni v SLO preide nerezidentski status v rezidentski
5494.2.1.1.1

Odg: nerezident- dohodnina

Avtor: Čonč | 11:24 - 22.06.07
Svetujem vam, da ji obračunate plačo brez olajšav, po šestih mesecih si pa naj sama uredi status, je kar komplicirano.
5494.2.1.1.1.1

Odg: nerezident- dohodnina

Avtor: Jurček | 13:49 - 22.06.07
Na ta način gotovo ne boste zgrešila - vendar to ni prav.

Bo pri vas delal zaposleni, ki mu boste rekli...
... toliko smo ti pripravljeni dat (bruto), obračunali bomo vse mogoče dajatve, ti pa se sam ukvarjaj ali smo jih (ne)dolžni obračunat???

Prej bi rekel, da je vedno vprašanje neto prejemka zaposlenega, ki ga zanima le - koliko dobi v žep.... njegove plače pa tudi ne boste brutila v višine??

Prečistite primer in potegnite zaključke do česa je upravičen in do česa ne.
5494.2.1.1.1.1.1

Odg: nerezident- dohodnina

Avtor: Čonč | 11:10 - 23.06.07
Jurček ali boš ti nekomu urejal status, pisal vse mogoče papirje......itd vsaka čast.
5494.3

Odg: nerezident- dohodnina

Avtor: tatra | 14:07 - 28.06.07
1)Dokler je tujec NErezident mu pri plači ne upoštevate olajšav (ne splošne ne za otroke). Torej je dohodninska osnova=BRUTO-Prispevki, stopnja pa po dohodninski lestvici . Poleg obrazca REK-1 DURSu predložite še PRILOGO 6, t.j. poročilo o dohodkih izplačanih nerezidentom, kjer so samo njegovi podatki.
2) Ko postane tujec Rezident, mu začnete obračunavati plačo normalno kot ostalim Slovencem (upoštevate olajšave,ne poročate več posebej s PRILOGO 6).

Sama sem ob zaposlitvi delavca iz BIH pisala na Durs in dobila spodnji odgovor:
Rezidentstvo opredeljuje ZDoh-1 v 6. oziroma 7. členu. V skladu z določbo 6. člena ZDoh-1 fizična oseba velja za davčne namene za rezidenta Slovenije, če je izpolnjen kateri od pogojev, navedenih v tem členu (npr. ima uradno prijavljeno stalno prebivališče v Sloveniji, ima svoje običajno bivališče ali središče svojih osebnih in ekonomskih interesov v Sloveniji, je v kateremkoli času v davčnem letu navzoča v Sloveniji skupno več kakor 183 dni itd.). Če fizična oseba po nobenem od navedenih kriterijev ni prepoznana kot rezident, se šteje za nerezidenta Slovenije (za davčne namene).
Iz navedene določbe izhaja, da velja oseba, ki ne izpolnjuje drugih pogojev, da bi se lahko kvalificirala kot rezident, za rezidenta zgolj na podlagi dejstva, da je fizično navzoča v Sloveniji več kakor pol davčnega leta, to je skupaj več kakor 183 dni (s prekinitvami ali neprekinjeno). Davčno leto je enako koledarskemu. Oseba velja za rezidenta Slovenije od trenutka v davčnem letu, ko je prvič navzoča v Sloveniji. V dneve navzočnosti v Sloveniji se vštevajo dnevi navzočnosti v Sloveniji ob koncu dneva. Tako se v dneve navzočnosti vštevajo dan prihoda in vsi drugi dnevi, ki jih oseba v celoti preživi v Sloveniji, vključno s sobotami in nedeljami, z državnimi prazniki in s počitnicami.
Dokler tujec, ki ga zaposlujete ne izpolnjuje pogojev, da bi ga lahko opredelili za rezidenta RS (torej v koledarskem letu 2007 v Sloveniji ne biva več kot 183 dni), posledično tudi ni upravičen do olajšav, ki znižujejo davčno osnovo in veljajo le za rezidente ter ni dolžan vložiti napoved za odmero dohodnine za navedeno leto.
Po poteku 183 dni bivanja v Sloveniji pa se tujec se avtomatsko šteje za rezidenta Slovenije v skladu s 5. točko 6. člena Zakona o dohodnini - ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06). Navedeno velja ne glede na to ali zavezanec razpolaga z odločbo davčnega organa o rezidentskem statusu ali ne.
lp tatra
Zapri vse odgovore
Študentsko delo do in od 01.02.2015 naprej
Izračunaj svoj dohodek - obračun študentskega dela.
Davkoplacevalci.com
040 družbeniki
Izračunaj neto dohodka in dajatev pri družbeniku poslovodji.
KRPAN RAČUNA NA PRSTE
Informativni izračun dohodnine - 2017
Izračunaj svojo dohodninsko obveznost - izračun dohodnine za 2016 in pretekla leta.
Izračun dohodnine 2012-2018

Tukaj je prostor za vaš oglas.
Oglaševanje - tekstovni oglasiPošlji povezavo članka.
nerezident- dohodnina | DOH - dohodnina | 09:09 - 21.06.07