Cesarjev urnik

S klikom modrega dne (vsebinski vnos) ali rumenega dne (praznik) se vam bo izpisala vsebina vnesenega(ih) dogodka(ov).

NAPOVED ZA ODMERO DOHODNINE - leto 2018
Vložitev napovedi za dohodnino - leto 2018.

Davčni zavezanec rezident, ki mu do 15. junija 2019 ni bil vročen informativni izračun dohodnine za leto 2018 (INFizr - leto 2018), mora do 31. julija 2019 vložiti napoved za odmero dohodnine.

Davčni zavezanec nerezident Slovenije, ki je rezident države članice EU oz. EGP, in v skladu z ZDoh-2 uveljavlja olajšave za rezidente držav članic EU oz. EGP, (lahko) prav tako do 31. julija 2019 vloži napoved za odmero dohodnine.

Dohodnino ugotavi davčni organ z odločbo, ki jo mora izdati do 31. oktobra 2019.

Za več informacij izberite:
http://www.superdavki.com/article/17894/ref_cat/190

INFORMATIVNI IZRAČUN - rok za doplačilo/vračilo dohodnine
Rok za vračilo preveč oz. plačilo premalo plačane dohodnine po INFizr iz drugega svežnja.

Finančna uprava RS (FURS) je izdala drugi sveženj informativnih izračunov dohodnine (INFizr) za leto 2018 z datumom odpreme 31.05.2019.

Ker se INFizr pošiljajo s t.i. navadno vročitvijo, se šteje, da je vročitev opravljena 15. dan od dneva odpreme - tj. 15.06.2019. Davčni zavezanec ima za ugovor na voljo 15 dni od dneva vročitve INFizr. Šteje se torej, da se je rok za ugovor iztekel 30 dan od odpreme - pri drugem svežnju INFizr za leto 2018 z datumom odpreme 31.05.2019 se je rok za ugovor iztekel s pretekom 01.07.2019 (op. ker je 30.06.2019 dan, ko se pri organu ne dela, se skladno z določilom 45. člena ZDavP-2 izteče rok za izpolnitev obveznosti s pretekom prvega naslednjega delovnika) - če davčni zavezanec do (vključno) 01.07.2019 ni vložil ugovora, je na ta dan INFizr postal odločba.

Dohodnina izračunana v INFizr mora biti plačana v 30 dneh od vročitve odločbe - tj. do (vključno) 31.07.2019. Enak rok velja tudi za vračilo preveč plačane dohodnine.

Za več informacij izberite:
http://www.fu.gov.si/davki_in_druge_dajatve/podrocja/dohodni...
Pošlji povezavo članka.
31.7.2019 - Krpanov urnik - pomembni dogodki in roki