Cesarjev urnik

S klikom modrega dne (vsebinski vnos) ali rumenega dne (praznik) se vam bo izpisala vsebina vnesenega(ih) dogodka(ov).

PRIPIS DOHODKA DEJANSKEMU UPORABNIKU ZEMLJIŠČ
Rok za vložitev vloge za pripis dohodka dejanskemu uporabniku zemljišč za leto 2019.

Rok za vložitev vloge za pripis dohodka dejanskemu uporabniku zemljišč po zakonu, ki ureja dohodnino (ZDoh-2), za leto 2019 je 1. julij 2019.

Vlogo za določitev dejanskega uporabnika zemljišč se vloži pri davčnem organu do 15. julija tekočega leta za leto za katero se dohodnina odmerja (tekoče leto).

Vlogo za določitev dejanskega uporabnika zemljišč predloži zavezanec, katerega pravica do uporabe zemljišča izhaja iz zemljiške knjige in zemljiškega katastra, ki pa zemljišča dejansko ne uporablja (tj. tako se dohodek »pripiše« dejanskemu uporabniku zemljišča).

Vloge za pripis dohodka dejanskemu uporabniku zemljišč, ki bodo vložene po 15. juliju, se bodo upoštevale pri odmeri dohodnine za naslednje davčno/koledarsko leto.

Za več informacij izberite:
http://www.superdavki.com/article/17900/ref_cat/190
Pošlji povezavo članka.
PRIPIS DOHODKA DEJANSKEMU UPORABNIKU ZEMLJIŠČ | Krpanov urnik - pomembni dogodki in roki