Cesarjev urnik

S klikom modrega dne (vsebinski vnos) ali rumenega dne (praznik) se vam bo izpisala vsebina vnesenega(ih) dogodka(ov).

NAPOVED - akontacija DOH za dohodke iz DPR za rezidente
Vložitev napovedi za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz DPR - junij 2019.

Dohodek iz drugega pogodbenega razmerja (DPR) vključuje vsak posamezen dohodek za opravljeno delo ali storitev - med drugim tudi dohodek za stvaritev ali izvedbo avtorskega dela, dohodek iz opravljanja dela ali storitev, ki ni dohodek iz dejavnosti ali v zvezi z dejavnostjo, dohodek iz osebnega dopolnilnega dela.

Če je dohodek iz drugega pogodbenega razmerja izplačala oseba, ki se ne šteje za plačnika davka, mora davčni zavezanec/prejemnik dohodka, ki je rezident, tako prejet dohodek napovedati pri davčnem organu (po izjemi se napoveduje tudi dohodek iz osebnega dopolnilnega dela, ki ga je izplačal izplačevalec dohodka - plačnik davka).

Napoved se vloži do 15. dne v mesecu za dohodek prejet v preteklem mesecu (op. če je 15. dan v mesecu dan, ko se pri organu ne dela, se upoštevaje drugi odstavek 45. člena ZDavP-2 izteče rok za vložitev napovedi s pretekom prvega naslednjega delovnika).

Obvezne priloge:
Davčni zavezanec k vlogi priloži ustrezna dokazila, s katerimi dokazuje podatke o dohodku iz zaposlitve (pogodba o avtorskem delu in podobno). Ob uveljavljanju dejanskih stroškov mora davčni zavezanec k napovedi priložiti dokazila o nastanku dejanskih stroškov.

Davčni organ bo v 15 dneh od dneva vložitve napovedi izdal odločbo, po kateri bo davčni zavezanec/prejemnik dohodka dolžan v 30 dneh od dne vročitve/prejema odločbe plačati akontacijo dohodnine in pripadajoče prispevke za socialno varnost (PSV) od prejetega dohodka iz drugega pogodbenega razmerja.

Za več informacij izberite:
http://www.superdavki.com/article/17663/ref_cat/190
Pošlji povezavo članka.
NAPOVED - akontacija DOH za dohodke iz DPR za rezidente | Krpanov urnik - pomembni dogodki in roki