Cesarjev urnik

S klikom modrega dne (vsebinski vnos) ali rumenega dne (praznik) se vam bo izpisala vsebina vnesenega(ih) dogodka(ov).

UVELJAVLJANJE OPROSTITEV OD KATASTRSKEGA DOHODKA
Rok za vložitev vloge za oprostitev od katastrskega dohodka za leto 2019.

Rok za vložitev vloge za uveljavljanje oprostitve od katastrskega dohodka po zakonu, ki ureja dohodnino (ZDoh-2), za leto 2019 je 1. julij 2019.

Vlogo za oprostitev se vloži pri davčnem organu do 30. junija tekočega leta (op. če je 30. junij dan v mesecu dan, ko se pri organu ne dela, se upoštevaje drugi odstavek 45. člena ZDavP-2 izteče rok za vložitev vloge s pretekom prvega naslednjega delovnika) za leto za katero se dohodnina odmerja (tekoče leto).

Vlogo za oprostitev predloži zavezanec za dohodnino od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, za katerega se šteje fizična oseba, ki je v zemljiški knjigi oziroma zemljiškem katastru za posamezno kmetijsko ali gozdno zemljišče vpisana kot lastnik ali zakupnik ali je imetnik pravice uporabe zemljišča na podlagi drugega pravnega naslova, pri davčnem organu, pristojnem za odmero akontacije dohodnine od katastrskega dohodka.

Vloge za oprostitev, ki bodo vložene po 1. juliju, se bodo upoštevale pri odmeri dohodnine za naslednje davčno/koledarsko leto.

Za več informacij izberite:
http://www.superdavki.com/article/17900/ref_cat/190
Pošlji povezavo članka.
UVELJAVLJANJE OPROSTITEV OD KATASTRSKEGA DOHODKA | Krpanov urnik - pomembni dogodki in roki