Cesarjev urnik

S klikom modrega dne (vsebinski vnos) ali rumenega dne (praznik) se vam bo izpisala vsebina vnesenega(ih) dogodka(ov).

INFORMATIVNI IZRAČUN - vložitev ugovora
Rok za vložitev ugovora zoper INFizr iz prvega svežnja z datumom odpreme 31.05.2019.

Finančna uprava RS (FURS) je izdala drugi sveženj informativnih izračunov dohodnine (INFizr) za leto 2018 z datumom odpreme 31.05.2019.

Zavezanec, ki ugotovi, da podatki v INFizr niso pravilni oziroma so pomanjkljivi ali pa je davčna obveznost ugotovljena prenizko ali previsoko, mora v 30 dneh od datuma odpreme podati ugovor zoper prejeti INFizr. Ugovor se za drugi sveženj INFizr za leto 2018 vloži do (vključno) 01.07.2019 (op. ker je 30.06.2019 dan, ko se pri organu ne dela, se skladno z določilom 45. člena ZDavP-2 izteče rok za izpolnitev obveznosti s pretekom prvega naslednjega delovnika).

Če zavezanec ne vloži ugovora, imel pa je v letu 2018 dohodke, ki v INFizr niso zajeti, stori davčni prekršek, za katerega je zagrožena globa od 400 do 15.000 €.

Na podlagi ugovora bo davčni organ (FURS) zavezancu izdal dohodninsko odločbo (le-to mora FURS izdati do 31. oktobra).

Za več informacij izberite:
http://www.fu.gov.si/davki_in_druge_dajatve/podrocja/dohodni...
Pošlji povezavo članka.
INFORMATIVNI IZRAČUN - vložitev ugovora | Krpanov urnik - pomembni dogodki in roki