Cesarjev urnik

S klikom modrega dne (vsebinski vnos) ali rumenega dne (praznik) se vam bo izpisala vsebina vnesenega(ih) dogodka(ov).

DDPO OBRAČUN za 2018 - redni termin - LJUBLJANA
Obiščite specializirano davčno izobraževanje.

Več kot samo teorija – specializiran seminar:
Predstavili vam bomo praktične napotke za izpolnitev obračuna davka od dohodkov pravnih oseb (DDPO) za leto 2018 na podlagi obrazca za obračun davka od dohodkov pravnih oseb po posameznih postavkah obrazca (obrazec obračuna DDPO). Vse temelji na praktičnih, številčno izkazanih primerih in izpolnitvi navedenega obrazca, vključujoč tudi implementirane novosti za leto 2018 (novela ZDDPO-2O – finančni instrumenti, spremembe pri normirancih ter nekaj besed o noveli ZDDPO-2P – pravila o preprečevanju zlorab …).

Za več informacij izberite:
http://www.davkoplacevalci.com/spodsekajmo-neznanje/seminar/...
Pošlji povezavo članka.
DDPO OBRAČUN za 2018 - redni termin - LJUBLJANA | Krpanov urnik - pomembni dogodki in roki