Cesarjev urnik

S klikom modrega dne (vsebinski vnos) ali rumenega dne (praznik) se vam bo izpisala vsebina vnesenega(ih) dogodka(ov).

ZAHTEVEK ZA ZMANJŠANJE DO - dohodek iz oddajanja premoženja v najem
Rok za pred. zahtevka za zmanj. DO od DOH iz oddajanja premoženja v najem v letu 2017.

Rok za predložitev zahtevaka za zmanjšanje davčne osnove od dohodka iz oddajanja (premičnega in nepremičnega) premoženja v najem v letu 2017 (zaradi uveljavljanja dejanskih stroškov vzdrževanja premoženja, ki ohranja uporabno vrednost premoženja) je 15. januar 2018.

Zahtevek za zmanjšanje davčne osnove od dohodka iz oddajanja premoženja v najem zaradi uveljavljanja dejanskih stroškov vzdrževanja premoženja, ki ohranja uporabno vrednost premoženja, predloži davčni zavezanec, kadar navedeni stroški vzdrževanja presegajo normirane stroške v višini 10 odstotkov. V skladu z drugim odstavkom 77. člena ZDoh-2 se davčna osnova od dohodka iz oddajanja premoženja v najem zmanjša za stroške vzdrževanja premoženja, ki ohranja uporabno vrednost premoženja, če jih med oddajanjem premoženja v najem plačuje najemodajalec. Davčna osnova se ne zmanjša za stroške vzdrževanja, ki ohranja uporabno vrednost kmetijskega ali gozdnega zemljišča.

Zahtevek za zmanjšanje davčne osnove od dohodka iz oddajanja premoženja v najem zaradi uveljavljanja dejanskih stroškov vzdrževanja premoženja, ki ohranja uporabno vrednost premoženja, vloži davčni zavezanec do 15. januarja tekočega leta za preteklo leto.

Zahtevek za zmanjšanje davčne osnove od dohodka iz oddajanja premoženja v najem zaradi uveljavljanja dejanskih stroškov vzdrževanja premoženja, ki ohranja uporabno vrednost premoženja, vloži davčni zavezanec na obrazcu pri davčnem organu.

Davčni organ odloči o poračunu odtegnjenega davčnega odtegljaja na podlagi uveljavljanja dejanskih stroškov v 60 dneh od dneva predložitve zahtevka.

Za več informacij izberite:
http://www.superdavki.com/article/16414/ref_cat/190
Pošlji povezavo članka.
ZAHTEVEK ZA ZMANJŠANJE DO - dohodek iz oddajanja premoženja v najem | Krpanov urnik - pomembni dogodki in roki