Cesarjev urnik

S klikom modrega dne (vsebinski vnos) ali rumenega dne (praznik) se vam bo izpisala vsebina vnesenega(ih) dogodka(ov).

NAPOVED ZA ODMERO DOHODNINE - leto 2016
Vložitev napovedi za dohodnino - leto 2016.

Davčni zavezanec rezident, ki mu do 15. junija 2017 ni bil vročen informativni izračun dohodnine za leto 2016 (INFizr - leto 2016), mora do 31. julija 2017 vložiti napoved za odmero dohodnine.

Davčni zavezanec nerezident Slovenije, ki je rezident države članice EU oz. EGP, in v skladu z ZDoh-2 uveljavlja olajšave za rezidente držav članic EU oz. EGP, (lahko) prav tako do 31. julija 2017 vloži napoved za odmero dohodnine.

Dohodnino ugotavi davčni organ z odločbo, ki jo mora izdati do 31. oktobra 2017.

Za več informacij izberite:
http://www.superdavki.com/article/15441
Pošlji povezavo članka.
NAPOVED ZA ODMERO DOHODNINE - leto 2016 | Krpanov urnik - pomembni dogodki in roki