ZBIRNI PODATKI PO KOLEKTIVNIH POGODBAH ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI - januar 2019 (12.02.2019)


 

Iz sklopa – modula:

ZAKONODAJA / Delo in prispevki / Delovna Razmerja / KP – zbirni podatki / …

 

ZBIRNI PODATKI PO KOLEKTIVNIH POGODBAH ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

– januar 2019

 

 

1. KP ZA DEJAVNOST TRGOVINE (Tarifna priloga)

 

Najnižje osnovne plače po tarifnih razredih – od vključno 01.01.2019 do vključno 30.06.2019

I

II

III

IV/1

IV/2

V/1

V/2

VI/1

VI/2

VII/1

VII/2

VII/3

VIII

IX

X

558,06

579,47

613,90

655,31

-

730,44

-

896,47

-

1.069,15

-

-

-

-

-

 

Najnižje osnovne plače po tarifnih razredih – od vključno 01.07.2019 dalje

I

II

III

IV/1

IV/2

V/1

V/2

VI/1

VI/2

VII/1

VII/2

VII/3

VIII

IX

X

568,69

590,51

625,60

667,79

-

744,36

-

896,47

-

1.069,15

-

-

-

-

-

 

Povračila stroškov in regres – od 01.07.2018 naprej

PREHRANA

PREVOZ

DNEVNICE v Sloveniji

REGRES

- 4,37 € (znesek je usklajen - zadnjič meseca julija 2018)

- 70% cene javnega prevoza

- 0,16 € za vsak prevožen kilometer (kadar ni možnosti javnega prevoza)

- 6 do 8 ur: 6,31 €

- 8 do 12 ur: 9,01 €

- nad 12 ur: 17,78 €

in največ do višine Uredba*

- najmanj v višini minimalne plače**

Povračila stroškov v zvezi z delom (razen nadomestila za ločeno življenje) se uskladijo 1. julija tekočega leta z inflacijo, merjeno z indeksom cen življenjskih potrebščin SURS I-VI tekočega leta/I-VI preteklega leta.

 

 

 

2. KP ZA KMETIJSTVO IN ŽIVILSKO INDUSTRIJO SLOVENIJE (Tarifna priloga)

 

Najnižje osnovne plače po tarifnih razredih

 

I

II

III

IV/1

IV/2

V/1

V/2

VI/1

VI/2

VII/1

VII/2

VII/3

VIII

IX

X

 

485,46

532,44

589,86

650,76

-

729,06

-

857,82

-

969,18

-

-

1.143,18

-

-

na uro

2,79

3,06

3,39

3,74

-

4,19

-

4,93

-

5,57

-

-

6,57

-

-

 

Povračila stroškov in regres

PREHRANA

PREVOZ

DNEVNICE v Sloveniji

REGRES

- 4,55 €

- 4,04 € (organizirana prehrana / delavec je iz utemeljenih razlogov ne more uživati)

- 0,76* € za vsako dopolnjeno uro prisotnosti na delu po več kot 10 ur

- 70% cene javnega prevoza

- 0,15 € za vsak poln kilometer (kadar ni možnosti javnega prevoza)

- 6 do 8 ur: 6,12 €

- 8 do 12 ur: 9,00 €

- nad 12 ur: 18,00 €

- 900,00 € za leto 2018

 

 

5. KP GRADBENIH DEJAVNOSTI (Tarifna priloga)

 

Najnižje osnovne plače po tarifnih razredih  - od 01.12.2017 naprej

I

II

III

IV/1

IV/2

V/1

V/2

VI/1

VI/2

VII/1

VII/2

VII/3

VIII

IX

X

480,13

532,90

590,64

654,39

694,09

773,48

821,60

866,11

1.003,24

1.027,30

1.154,81

1.243,82

1.377,35

-

-

 

Povračila stroškov in regres

PREHRANA

PREVOZ

DNEVNICE v Sloveniji

REGRES

- 4,50 €

- 0,70 € za vsako dopolnjeno uro prisotnosti na delu po 8. urah prisotnosti na delu (v primeru, da delo traja 10 ali več ur)

- 100% cene najcenejšega javnega prevoza

- 0,18 € za vsak polni kilometer (kadar ni možnosti javnega prevoza)

Davčna Uredba*

- 6 do 8 ur: 7,45 €

- 8 do 12 ur: 10,68 €

- nad 12 ur: 21,39 €

- 850,00 €

 

 

6. KP KOMUNALNIH DEJAVNOSTI (Tarifna priloga)

 

Izhodiščne plače po tarifnih razredih – od 01.01.2018 naprej

I

II

III

IV/1

IV/2

V/1

V/2

VI/1

VI/2

VII/1

VII/2

VII/3

VIII

IX

X

503,40

548,44

606,97

710,56

-

773,60

-

1.025,79

-

1.268,97

-

-

1.629,25

1.944,47

-

 

Povračila stroškov in regres

PREHRANA

PREVOZ

DNEVNICE v Sloveniji

REGRES

- 6,12 €

- 80% najcenejšega javnega prevoza

- 0,18 € za vsak polni kilometer (kadar ni možnosti javnega prevoza)

Davčna Uredba*

- 6 do 8 ur: 7,45 €

- 8 do 12 ur: 10,68 €

- nad 12 ur: 21,39 €

- 1.050,00

 

 

7. KP DEJAVNOSTI GOSTINSTVA IN TURIZMA (Kolektivna pogodba)

 

Najnižje osnovne plače po tarifnih razredih

I

II

III

IV/1

IV/2

V/1

V/2

VI/1

VI/2

VII/1

VII/2

VII/3

VIII

IX

X

480,00

525,00

655,00

730,00

-

790,00

-

900,00

-

960,00

-

-

1.130,00

-

-

 

Povračila stroškov in drugi prejemki

PREHRANA

PREVOZ

DNEVNICE v Sloveniji

REGRES

- 4,49 € (usklajen znesek)

- do 1,00 € za vsako dopolnjeno uro, ki jo prebije na delu nad 8 ur (v primeru, da delo traja 10 ali več ur)

- 100 % stroškov najcenejšega javnega prevoza

- 0,18 € za poln kilometer (kadar ni možnosti javnega prevoza)

- 6 do 8 ur: 7,45 €

- 8 do 12 ur: 10,68 €

- nad 12 ur: 21,39 €

-  najmanj 1.000,00 €

Usklajevanje povračil stroškov – povračilo stroškov za prehrano se usklajuje vsakih 6 mesecev, januarja in julija, s količnikom rasti cen prehrambnih izdelkov. Prva uskladitev se opravi 1. januarja 2019.

 

 

 

8. KP ZA DEJAVNOST KOVINSKIH MATERIALOV IN LIVARN (Tarifna priloga)

 

Najnižje osnovne plače po tarifnih razredih

 

I

II

IIII

IV/1

IV/2

V/1

V/2

VI/1

VI/2

VII/1

VII/2

VII/3

VIII

IX

X

 

541,14

598,56

659,46

755,16

-

823,02

-

960,48

-

1.122,30

-

-

1.284,12

1.513,80

-

na uro

3,11

3,44

3,79

4,34

-

4,73

-

5,52

-

6,45

-

-

7,38

8,70

-

 

Povračila stroškov in drugi prejemki

PREHRANA

PREVOZ

DNEVNICE v Sloveniji

REGRES

- 6,12* €

- 0,76* € za vsako dopolnjeno uro prisotnosti na delu po osmih urah

- najmanj v višini 80 % cene najcenejšega javnega prevoza

- 0,18* € za vsak poln kilometer (kadar ni možnosti javnega prevoza)

Davčna Uredba*

- 6 do 8 ur: 7,45 €

- 8 do 12 ur: 10,68 €

- nad 12 ur: 21,39 €

- 950,00

 

 

9. KP ZA PAPIRNO IN PAPIRNO PREDELOVALNO DEJAVNOST (Tarifna priloga)

 

Najnižje osnovne plače po tarifnih razredih

I

II

III

IV/1

IV/2

V/1

V/2

VI/1

VI/2

VII/1

VII/2

VII/3

VIII

IX

X

477,38

541,78

606,33

670,77

-

783,95

-

1.014,49

1.198,94

1.521,75

-

-

1.752,32

-

-

 

Povračila stroškov in drugi prejemki

PREHRANA

PREVOZ

DNEVNICE v Sloveniji

REGRES

- 4,25 €

- 0,53 € za vsako uro dela nad 8 ur

- v višini 70 % cene najcenejšega javnega prevoza

- 0,13 € na kilometer (kadar ni možnosti javnega prevoza)

- napotitev delavca na delo v drug kraj: do 100 % povračila najcenejšega stroška prevoza.

Davčna Uredba*

- 6 do 8 ur: 7,45 €

- 8 do 12 ur: 10,68 €

- nad 12 ur: 21,39 €

- najmanj v višini minimalne plače**

 

 

10. KP GRAFIČNE DEJAVNOSTI (Tarifna priloga)

 

Najnižje osnovne plače po tarifnih razredih

I

II

III

IV/1

IV/2

V/1

V/2

VI/1

VI/2

VII/1

VII/2

VII/3

VIII

IX

X

476,06

523,71

580,84

652,25

-

742,72

-

852,21

-

966,48

-

-

1.337,83

1.613,96

-

 

Povračila stroškov in drugi prejemki

PREHRANA

PREVOZ

DNEVNICE v Sloveniji

REGRES

- 4,80 €

- 0,60 € za vsako uro dela nad 8 ur

- v višini 70 % cene najcenejšega javnega prevoza

- 0,13 € na kilometer (kadar ni možnosti javnega prevoza)

- napotitev delavca na delo v drug kraj: do 100 % povračila najcenejšega stroška prevoza.

Davčna Uredba*

- 6 do 8 ur: 7,45 €

- 8 do 12 ur: 10,68 €

- nad 12 ur: 21,39 €

- 63,5 % do 70 % zadnjega znanega podatka povprečne mesečne plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji

 

 

11. KP ZA DEJAVNOST ELEKTROINDUSTRIJE (Tarifna priloga)

 

Najnižje osnovne plače po tarifnih razredih

 

I

II

III

IV/1

IV/2

V/1

V/2

VI/1

VI/2

VII/1

VII/2

VII/3

VIII

IX

X

 

577,68

591,60

649,02

730,80

 

796,92

 

927,42

 

1.078,80

 

 

1.231,92

1.449,42

 

na uro

3,32

3,40

3,73

4,20

-

4,58

-

5,33

-

6,20

-

-

7,08

8,33

-

 

Povračila stroškov in drugi prejemki

PREHRANA

PREVOZ

DNEVNICE v Sloveniji

REGRES

- 6,12* €

- do 0,76* € za vsako dopolnjeno uro, ki jo prebije na delu nad 8 ur

- najmanj 80 % cene javnega prevoza

- 0,18* € za vsak polni kilometer (kadar ni možnosti javnega prevoza)

Davčna Uredba*

- 6 do 8 ur: 7,45 €

- 8 do 12 ur: 10,68 €

- nad 12 ur: 21,39 €

- 890,00

 

 

12. KP ČASOPISNO INFORMATIFNNA IN REVIJALNA DEJAVNOST (Tarifna priloga)

 

Izhodiščne plače po tarifnih razredih

I

II

III

IV/1

IV/2

V/1

V/2

VI/1

VI/2

VII/1

VII/2

VII/3

VIII

IX

X

451,99

519,79

587,58

655,38

-

768,38

-

994,37

-

1.175,17

-

-

1.491,55

1.717,55

-

 

KP ZALOŽNIŠKA DEJAVNOST (Tarifna priloga)

 

Izhodiščne plače po tarifnih razredih

I

II

III

IV/1

IV/2

V/1

V/2

VI/1

VI/2

VII/1

VII/2

VII/3

VIII

IX

X

440,81

506,94

573,06

639,19

-

749,39

-

969,80

-

1.146,13

-

-

1.454,69

1.675,10

-

 

KP KNJIGOTRŠKA DEJAVNOST (Tarifna priloga)

 

Izhodiščne plače po tarifnih razredih

I

II

III

IV/1

IV/2

V/1

V/2

VI/1

VI/2

VII/1

VII/2

VII/3

VIII

IX

X

409,42

470,84

532,26

593,67

-

696,02

-

900,74

-

1.064,52

-

-

1.351,11

1.555,82

-

 

Povračila stroškov in drugi prejemki za KP časopisno informativne in revijalne dejavnosti, založniške in knjigotrške dejavnosti

PREHRANA

PREVOZ

DNEVNICE v Sloveniji

REGRES

- 6,12* €

- do 0,76* € za vsako dopolnjeno uro, ki jo prebije na delu nad 8 ur

- do višine stroškov javnega prevoza

- 0,18* € za vsak polni kilometer (kadar ni možnosti javnega prevoza)

Davčna Uredba*

- 6 do 8 ur: 7,45 €

- 8 do 12 ur: 10,68 €

- nad 12 ur: 21,39 €

- v višini 70% zadnjega znanega podatka povprečne plače na zaposlenega v RS

 

 

13. KP ZA KOVINSKO INDUSTRIJO SLOVENIJE (Tarifna priloga)

 

Najnižje osnovne plače po tarifnih razredih

 

I

II

III

IV/1

IV/2

V/1

V/2

VI/1

VI/2

VII/1

VII/2

VII/3

VIII

IX

X

 

527,22

575,94

636,84

725,58

-

791,70

-

925,68

-

1.080,54

-

-

1.233,66

1.459,86

-

na uro

3,03

3,31

3,66

4,17

-

4,55

-

5,32

-

6,21

-

-

7,09

8,39

-

 

Povračila stroškov in drugi prejemki

PREHRANA

PREVOZ

DNEVNICE v Sloveniji

REGRES

- 6,12* €

- do 0,76* € za vsako dopolnjeno uro, ki jo prebije na delu nad 8 ur

- najmanj 80 % cene javnega prevoza

- 0,18* € za vsak polni kilometer (kadar ni možnosti javnega prevoza)

Davčna Uredba*

- 6 do 8 ur: 7,45 €

- 8 do 12 ur: 10,68 €

- nad 12 ur: 21,39 €

- 850,00

 

 

14. KP ZA ZAVAROVALSTVO (Tarifna priloga)

 

Najnižje osnovne plače po tarifnih razredih

I

II

III

IV/1

IV/2

V/1

V/2

VI/1

VI/2

VII/1

VII/2

VII/3

VIII

IX

X

362,53

416,91

471,29

507,54

-

587,30

-

725,06

-

888,20

-

-

1.123,84

1.268,86

-

 

Povračila stroškov in drugi prejemki

PREHRANA

PREVOZ

DNEVNICE v Sloveniji

REGRES

- glej drugi odstavek 1. točke 38. člena KP

(Najvišji znesek povračila stroškov prehrane med delom je opredeljen z zgornjo mejo, ki jo uredbe oziroma drugi predpisi priznavajo kot materialni strošek)

- v višini najcenejšega javnega prevoza

- glej drugi odstavek 3. točke 38. člena KP

(Do povračila stroškov na službenem potovanju so upravičeni delavci, ki so napoteni na službeno potovanje, in sicer pod enakimi pogoji in v višini določenimi z veljavnimi predpisi)

- v višini minimalne plače

 

 

16. KP ZA DEJAVNOSTI PRIDOBIVANJA IN PREDELAVE NEKOVINSKIH RUDNIN SLOVENIJE (Tarifna priloga)

 

Najnižje osnovne plače po tarifnih razredih

I

II

III

IV/1

IV/2

V/1

V/2

VI/1

VI/2

VII/1

VII/2

VII/3

VIII

IX

X

528,21

586,90

650,93

729,18

-

821,66

-

923,04

999,51

1.122,23

-

-

1.419,24

-

-

 

Povračila stroškov in drugi prejemki

PREHRANA

PREVOZ

DNEVNICE v Sloveniji

REGRES

- 4,00 € (podatek za leto 2013) – naveden znesek ni usklajen - usklajuje se januarja tekočega leta za rast cen prehrambnih izdelkov (tj. hrana in brezalkoholne pijače) v preteklem letu (glej 2. točko TP)

 

- 70 % cene najcenejšega prevoza

- 6 do 8 ur: 7,45 €

- 8 do 12 ur: 10,68 €

- nad 12 ur: 21,39 €

- najmanj 911,00 €

Opombe: Prehrana med delom: Znesek se usklajuje januarja za rast cen prehrambnih izdelkov (tj. hrana in brezalkoholne pijače) v preteklem letu.

 

 

17. KP ZA TEKSTILNE, OBLAČILNE, USNJARSKE IN USNJARSKO-PREDELOVALNE DEJAVNOSTI (Tarifna priloga)

 

Najnižje osnovne plače po tarifnih razredih

I

II

III

IV/1

IV/2

V/1

V/2

VI/1

VI/2

VII/1

VII/2

VII/3

VIII

IX

X

433,26

462,84

504,60

553,32

-

614,22

-

725,58

-

817,80

-

-

-

-

-

 

Povračila stroškov in drugi prejemki

PREHRANA

PREVOZ

DNEVNICE v Sloveniji

REGRES

- 3,65 €

- 0,46 € za vsako dopolnjeno uro prisotnosti na delu po osmih urah

- 60% cene najcenejšega javnega prevoza na delo

- 0,129 € za vsak polni kilometer

- 6 do 8 ur: 7,30 €

- 8 do 12 ur: 10,47 €

- nad 12 ur: 20,97 €

- v višini minimalne plače

 

 

18. KP ZA LESARSTVO (Tarifna priloga)

 

Najnižje osnovne plače po tarifnih razredih

I

II

III

IV/1

IV/2

V/1

V/2

VI/1

VI/2

VII/1

VII/2

VII/3

VIII

IX

X

462,65

505,09

556,57

616,90

-

689,49

-

805,34

-

907,13

-

-

-

-

-

 

Povračila stroškov in drugi prejemki

PREHRANA

PREVOZ

DNEVNICE v Sloveniji

REGRES

- 6,12* €

- do 0,76* € za vsako dopolnjeno uro, ki jo prebije na delu nad 8 ur

- najmanj 60% najcenejše možnosti prihoda na delo in z dela

- 0,18* € za vsak polni kilometer (kadar ni možnosti javnega prevoza)

Davčna Uredba*

- 6 do 8 ur: 7,45 €

- 8 do 12 ur: 10,68 €

- nad 12 ur: 21,39 €

- najmanj v višini minimalne plače

 

 

19. KP ZA CESTNI POTNIŠKI PROMET (Tarifna priloga)

 

Najnižje osnovne plače po tarifnih razredih:

 

I

II

III

IV/1

IV/2

V/1

V/2

VI/1

VI/2

VII/1

VII/2

VII/3

VIII

IX

X

 

426,30

443,70

515,04

570,72

 

638,58

 

755,16

 

852,60

 

 

 

 

 

na uro

2,45

2,55

2,96

3,28

 

3,67

 

4,34

 

4,90

 

 

 

 

 

za vozno osebje

626,40 oz. 3,60/uro

 

Opomba: Zneski so pripravljeni po uredništvu in usklajeni v januarju 2019 skladno z določilom prvega odstavka 3. točke Tarifne priloge h KP:

»(1) Najnižje osnovne plače po tej kolektivni pogodbi se v januarju tekočega leta uskladijo v višini 85 % rasti cen življenjskih potrebščin preteklega leta. Za uskladitev se uporabi uradni podatek SURS o povprečni letni stopnji rasti cen življenjskih potrebščin. Višina mesečne najnižje osnovne plače se pri tem določi iz urnega zneska.

[…]

 

Povračila stroškov in drugi prejemki

PREHRANA

PREVOZ

DNEVNICE v Sloveniji

REGRES

- 4,00 €

- 0,50 € za vsako nadaljnjo uro prisotnosti na delu nad 8 ur

- najnižja cena vozovnice javnega prevoza

- 10 % cene 95-oktanskega bencina (kadar ni možnosti javnega prevoza)

- /

- najmanj v višini minimalne plače

 

 

27. KP PREMOGOVNIŠTVA SLOVENIJE (Tarifna priloga)

 

Najnižje osnovne plače po tarifnih razredih

I

II

III

IV/1

IV/2

V/1

V/2

VI/1

VI/2

VII/1

VII/2

VII/3

VIII

IX

X

433,65

533,35

574,70

635,85

 

701,50

 

834,56

 

1.027,71

 

 

1.354,27

1.596,40

 

 

Povračila stroškov in drugi prejemki

PREHRANA

PREVOZ

DNEVNICE v Sloveniji

REGRES

- 10% povprečne mesečne plače v gospodarstvu RS za pretekle tri mesece

- 100% javnega prevoza

- 10% cene bencina

Davčna Uredba*

- 6 do 8 ur: 7,45 €

- 8 do 12 ur: 10,68 €

- nad 12 ur: 21,39 €

- najmanj v višini minimalne plače

 

 

28. KP ELEKTROGOSPODARSTVA (Tarifna priloga)

 

Najnižje osnovne plače po tarifnih razredih

I

II

III

IV/1

IV/2

V/1

V/2

VI/1

VI/2

VII/1

VII/2

VII/3

VIII

IX

X

600,00

720,00

792,00

930,00

 

1.050,00

 

1.272,00

 

1.644,00

 

 

2.370,00

2.700,00

 

 

Povračila stroškov in drugi prejemki

PREHRANA

PREVOZ

DNEVNICE v Sloveniji

REGRES

- 6,12* €

- do 0,76* € za vsako dopolnjeno uro, ki jo prebije na delu nad 8 ur

- v višini najcenejšega javnega prevoza, razen, če je za delodajalca ugodneje, da delavcu plača kilometrino, tj. 0,18* € za vsak polni kilometer.

- 0,18* € za vsak polni kilometer (kadar ni možnosti javnega prevoza)

Davčna Uredba*

- 6 do 8 ur: 7,45 €

- 8 do 12 ur: 10,68 €

- nad 12 ur: 21,39 €

- v višini 70% povprečne plače zaposlenih v elektrogospodarstvu v preteklih treh mesecih

 

 

29. KP ZA GOZDARSTVO SLOVENIJE (Tarifna priloga)

 

Najnižje osnovne plače za netipična dela (A) po tarifnih razredih

 

I

II

III

IV/1

IV/2

V/1

V/2

VI/1

VI/2

VII/1

VII/2

VII/3

VIII

IX

X

 

690,78

709,92

727,32

772,56

-

870,00

-

1.024,86

-

1.153,62

-

-

1.365,90

1.628,64

-

na uro

3,97

4,08

4,18

4,44

-

5,00

-

5,89

-

6,63

-

-

7,85

9,36

-

 

Najnižje osnovne plače za netipična dela (B) po tarifnih razredih

 

I

II

III

IV/1

IV/2

V/1

V/2

VI/1

VI/2

VII/1

VII/2

VII/3

VIII

IX

X

 

690,78

802,14

908,28

969,18

-

1.019,64

-

1.066,62

-

1.311,96

-

-

1.555,56

1.854,84

-

na uro

3,97

4,61

5,22

5,57

-

5,86

-

6,13

-

7,54

-

-

8,94

10,66

 

 

Povračila stroškov in drugi prejemki

PREHRANA

PREVOZ

DNEVNICE v Sloveniji

REGRES

- 6,12* €

- do 0,76* € za vsako dopolnjeno uro, ki jo prebije na delu nad 8 ur

- najmanj 60% stroškov javnega prevoza

- 0,18* € za vsak polni kilometer (kadar ni možnosti javnega prevoza)

Davčna Uredba*

- 6 do 8 ur: 7,45 €

- 8 do 12 ur: 10,68 €

- nad 12 ur: 21,39 €

- najmanj v višini 850 € in ne več kot določa podzakonski akt Vlade RS

 

 

42. KP ZA OBRT IN PODJETNIŠTVO (Tarifna priloga)

 

Najnižje osnovne plače po tarifnih razredih:

I

II

III

IV/1

IV/2

V/1

V/2

VI/1

VI/2

VII/1

VII/2

VII/3

VIII

IX

X

605,26

629,23

661,69

676,87

-

717,71

-

822,75

-

962,79

-

-

1079,49

-

-

Opomba – zneski so pripravljeni po uredništvu in usklajeni v januarju 2019 skladno z določilom 59. člena KP:

Zneski najnižjih osnovnih plač se usklajujejo skladno z drugim in tretjim odstavkom 59. člena KP za obrt in podjetništvo:

»[…]

(2) Če bo povprečna letna inflacija v obdobju januar–december 2013 v primerjavi z obdobjem januar–december 2012 presegla 0,5 %, se najnižje osnovne plače po tej kolektivni pogodbi in osnovne plače delavcev za leto 2013, za mesec januar 2014 in naprej povečajo za dejansko povprečno letno inflacijo (vir: SURS).

(3) Plače, ki se usklajujejo za obdobje 2015 in dalje se usklajujejo na enak način kot je določeno v drugem odstavku tega člena.«

 

 

Povračila stroškov in drugi prejemki

PREHRANA

PREVOZ

DNEVNICE v Sloveniji

REGRES

- 4,90 €

- 0,76 € za vsako dopolnjeno uro nad 8 ur

- najmanj 70 % cene najcenejšega javnega prevoza

- 0,18 € za vsak poln kilometer

Davčna Uredba*

- 6 do 8 ur: 6,20 €

- 8 do 12 ur: 8,50 €

- nad 12 ur: 17,00 €

- najmanj v višini vsakokratne minimalne plače, povečane za 1 %

 

 

43. KP ZA POŠTNE IN KURIRSKE DEJAVNOSTI (Tarifna priloga)

 

Najnižje osnovne plače po tarifnih razredih

I

II

III

IV/1

IV/2

V/1

V/2

VI/1

VI/2

VII/1

VII/2

VII/3

VIII

IX

X

576,61

637,12

668,80

741,40

-

826,86

-

947,77

-

1.179,63

-

-

1.208,39

1.242,23

1.475,80

Opomba – zneski so pripravljeni po uredništvu in v januarju 2019 usklajeni skladno z določilom 2. točke TP h KP:

»(1) Najnižje osnovne plače po tej kolektivni pogodbi dejavnosti se v mesecu januarju uskladijo v višini 90 % rasti cen življenjskih potrebščin preteklega leta. Za uskladitev se uporabi uradni podatek Statističnega urada Republike Slovenije o povprečni letni stopnji rasti cen življenjskih potrebščin.

(2) Najnižje osnovne plače po kolektivni pogodbi dejavnosti se prvič uskladijo januarja 2015.

(3) Po uskladitvi najnižjih osnovnih plač iz prvega in drugega odstavka tega člena, vendar najkasneje do konca meseca marca, se po ugotovljenih rezultatih poslovanja, doseženi inflaciji in doseženi produktivnosti v podjetju, socialni partnerji v podjetju dogovorijo o višini in načinu uskladitve osnovnih plač. Do dogovora iz tretjega odstavka tega člena se osnovne plače ne uskladijo.«

 

 

Povračila stroškov in drugi prejemki

PREHRANA

PREVOZ

DNEVNICE v Sloveniji

REGRES

- 4,45 € (usklajen znesek skladno s prvim odstavkom 4. točke TP - znesek se usklajuje januarja tekočega leta z doseženo povprečno letno inflacijo preteklega leta)

- 95 % cene najcenejšega javnega prevoza oziroma 75 % zneska, določenega v 3. členu Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja

Davčna Uredba*

- 6 do 8 ur: 6,20 €

- 8 do 12 ur: 8,50 €

- nad 12 ur: 17,00 €

- glej 3. točko TP

 

 

44. KP DEJAVNOSTI BANČNIŠTVA SLOVENIJE (Tarifna priloga)

 

Najnižje osnovne plače po tarifnih razredih

I

II

III

IV/1

IV/2

V/1

V/2

VI/1

VI/2

VII/1

VII/2

VII/3

VIII

IX

X

-

-

-

676,87

-

771,65

-

964,55

-

1.205,70

-

-

1.446,82

1.736,21

-

Opomba: zneski so pripravljeni po uredništvu in v januarju 2019 usklajeni skladno z določilom 1. člena TP:

»Najnižje osnovne plače iz zgornje tabele se uskladijo januarja 2019 za 90 % letne inflacije leta 2018 (letni indeks) in nato januarja 2020 za 90 % letne inflacije leta 2019 (letni indeks) glede na podatke, ki jih objavi Statistični urad Republike Slovenije.«

 

Povračila stroškov in drugi prejemki

PREHRANA

PREVOZ

DNEVNICE v Sloveniji

REGRES

Znesek povračila stroškov prehrane med delom se določi s kolektivno pogodbo pri delodajalcu ali s splošnim aktom delodajalca, vendar ne v nižjem znesku, kot je delodajalec izplačal v novembru 2012

- 100% zneska najcenejšega javnega prevoza

- 15% cene litra motornega bencina (95 oktanov), če ni možen prevoz z javnimi prevoznimi sredstvi in ne več kot določa Davčna uredba*, do najbližje postaje javnega prevoznega sredstva, od tam naprej pa pod pogoji na način 100% zneska najcenejšega javnega prevoza

- v skladu s kolektivno pogodbo pri delodajalcu ali splošnim aktom delodajalca

- v višini najmanj 80% povpr. plače predpreteklega meseca zaposlenih v RS

 

 

45. KP MED DELAVCI IN DRUŽBAMI DROBNEGA GOSPODARSTVA (Tarifna priloga)

 

Najnižje osnovne plače po tarifnih razredih

I

II

III

IV/1

IV/2

V/1

V/2

VI/1

VI/2

VII/1

VII/2

VII/3

VIII

IX

X

565,18

644,32

723,41

813,85

-

909,93

-

1.085,14

-

1.232,09

-

-

1.469,45

1.763,35

-

Opomba – zneski so usklajeni v februarju 2018 skladno s 1. točko TP h KP:

»Najnižje osnovne plače po tej kolektivni pogodbi se v mesecu februarju tekočega koledarskega leta povečajo v višini povprečne letne stopnje rasti cen življenjskih potrebščin preteklega leta glede na predpreteklo leto v RS, v skladu z objavo Statističnega urada RS (SURS).«

 

Povračila stroškov in drugi prejemki

PREHRANA

PREVOZ

DNEVNICE v Sloveniji

REGRES

- 3,56 €

- najmanj 65% cene najcenejšega javnega prevoza

- najmanj 0,15 € na kilometer (ni javnega prevoza)

- 6 do 8 ur: 5,26 €

- nad 8 do 12 ur: 7,51 €

- nad 12 ur: 15,02 €

- v višini minimalne plače, povečane za 1%

 

 

48. KP ZA DEJAVNOST POSLOVANJA Z NEPREMIČNINAMI (Tarifna priloga)

 

Najnižje osnovne plače po tarifnih razredih:

 

I

II

III

IV/1

IV/2

V/1

V/2

VI/1

VI/2

VII/1

VII/2

VII/3

VIII

IX

X

skupina I

397,63

432,17

477,06

556,50

 

604,85

 

798,25

 

984,75

 

 

1.261,06

1.502,81

 

skupina II

423,52

460,65

508,91

594,30

 

646,28

 

854,19

 

1.054,66

 

 

1.351,67

1.611,56

 

skupina III

449,43

489,15

540,78

632,13

 

687,74

 

910,15

 

1.124,64

 

 

1.442,38

1.720,40

 

 

Povračila stroškov in drugi prejemki:

PREHRANA

PREVOZ

DNEVNICE v Sloveniji

REGRES

- 6,12 €

- 0,76 € za vsako dopolnjeno uro dela po osmih urah dela

- 100% cene najcenejšega javnega prevoza

- najmanj 0,15 € za vsak polni kilometer

Davčna Uredba*

- 6 do 8 ur: 6,20 €

- 8 do 12 ur: 8,50 €

- nad 12 ur: 17,00 €

- v višini minimalne plače (glej 131. člen ZDR-1)

 

 

* Davčna uredba - Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja (Uradni list RS, št. 140/06, 76/08, 63/17 in 71/18).

** Zakon o delovnih razmerjih – ZDR-1 (Uradni list RS, št. 21/13 (78/13-popr), 47/15-ZZSDT, 33/16-PZ-F in 52/ZD-1A) in Zakon o minimalni plači – ZminP (Uradni list RS, št. 13/10, 92/15-ZMinP-A in 83/18-ZMinP-B) ter Znesek minimalne plače (Uradni list RS, št. 05/18) za delo opravljeno od 1. januarja 2018 dalje (tj. 842,79 €).

 

Opomba uredništva:

-     Zneski najnižjih osnovnih plač in povračil stroškov v zvezi z delom so zbrani po tarifnih prilogah h KP in so informativne narave.

 

Vaš komentarPošlji povezavo članka.
ZBIRNI PODATKI PO KOLEKTIVNIH POGODBAH ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI - januar 2019 | 5 Razlogov za superdavke