PODATKI ZA OBRAČUN PLAČ – obračun za Junij 2019 (08.07.2019)


TABELA – POVPREČNA MESEČNA BRUTO PLAČA V RS

 

 

Iz sklopa - modula:

STATISTIKA & INFO/Statistični podatki/Podatki za obračun plač/ …

 

»PODATKI ZA OBRAČUN PLAČ« – obračun za Junij 2019

 

S spodnjim zbirom podatkov vam želimo na enem mestu podati zbrane podatke, ki jih mesečno potrebujete pri pripravi (predvsem) plač.

Zbrani podatki temeljijo na najvišjih zneskih z vidika dodatne NEobremenitve s prispevki in dohodnino.

Večina izmed spodaj »združenih podatkov« je v spletni podatkovni bazi že objavljena – za takšno številko/besedilom podatka je povezava (»link«), ki vas vodi na izvorni dokument, kjer je ta podatek podan širše (in z obrazložitvijo).

 

Podatki za prispevke

 

Število ur rednega delovnega časa –

Junij 2019

Število dni

Ure za obračun

(40 urni delovni teden)

Delovni dnevi

19

152

Prazniki in dela prosti dnevi

1

8

Skupaj

20

160

 

Minimalna plača

886,63 €

Minimalna osnova za PSV (pri plačah)

941,67 €

Povprečna bruto plača (za april 2019)

1.730,70 €

Povprečna bruto plača (za 02/19-04/19)

1.732,54 €

Povprečna bruto plača (za leto 2018)

1.681,55 €

Regres za letni dopust

1.730,70 €

Poslovna uspešnost – 44. člen ZDoh-2

1.730,70 €

Prispevki za socialno varnost – zasebniki

Po zavar. osnovi

Prispevki za socialno varnost – 040 družbeniki

Po zavar. osnovi

 

 

Pavšal PIZ – VII. tč. Sklepa PIZ

35,05 €

Pavšal za poškodbe in poklic. bolezen – 57. in 55. člen ZZVZZ

8,88 €

Pavšal za zdravstvo – 55.a člen ZZVZZ

26,65 €

Pavšal za poškodbe in poklic. bolezen – 57. in 55. člen ZZVZZ

5,03 €

 

Podatki za dohodnino

 

·     Lestvica za odmero dohodnine

 

Mesečna neto davčna osnova

Dohodnina

Nad

Do

 

668,45 €

 

16%

668,45 €

1.700,00 €

106,95 €

+ 27% nad 668,45 €

1.700,00 €

4.000,00 €

385,47 €

+ 34% nad 1.700,00 €

4.000,00 €

5.908,93 €

1.167,47 €

+ 39% nad 4.000,00 €

5.908,93 €

 

1.911,96 €

+ 50% nad 5.908,93 €

 

·     Splošna olajšava (SO)

 

Mesečni bruto dohodek iz delovnega razmerja

Splošna olajšava (SO)

Nad

Do

 

930,53

543,32 €

930,53 €

1.109,74 €

= 275,23 +

(1.660,18€ – 1,49601 x dohodek)

1.109,74 €

 

275,23 €

 

 

 

·     (Posebne) Osebne olajšave

 

Invalid s 100% telesno okvaro

1.471,57 €

Rezident, ki se izobražuje in ima status dij. ali štud. (letni znesek)

3.302,70 €

Olajšava za PDPZ (letni znesek)

2.819,09 €

 

·     Posebne olajšave

 

VDČ – 1 otrok

203,08 €

VDČ – 2 otroka

423,85 €

VDČ – 3 otroci

792,06 €

VDČ – 4 otroci

1.307,71 €

VDČ – 5 otrok

1.970,81 €

VDČ – (1) otrok, ki potrebuje posebno nego in varstvo

735,83 €

VDČ – vsak drug vzdrževan družinski član (VDČ)

203,08 €

 

·     Dohodek, ki se ne všteva v davčno osnovo

 

Nadomestilo (lastno orodje)

34,61 €

Nadomestilo (delo na domu)

86,54 €

Odpravnina (odpoved pogodbe o zaposlitvi (PZ))

17.307,00 €

Odpravnina (odpoved PZ za določen čas)

5.192,10 €

Priznana obrestna mera (POM – variabilni del)

Obdobje in valuta

 

 

Podatki po Uredbi o povračilih stroškov

 

Dnevnice – Slovenija (od 6 do 8 ur)

7,45 €

Dnevnice – Slovenija (od 8 do 12 ur)

10,68 €

Dnevnice – Slovenija (nad 12 ur)

21,39 €

Dnevnice - tujina

Po državah

Jubilejna nagrada (10 let delovne dobe)

460,00 €

Jubilejna nagrada (20 let delovne dobe)

689,00 €

Jubilejna nagrada (30 in 40 let delovne d obe)

919,00 €

Kilometrina (prevoz na službenem potovanju)

0,37 €

Kilometrina (prevoz na delo in z dela)

0,18 €

Ločeno življenje

334,00 €

Obvezno praktično delo (dijaki in študenti)

172,00 €

Obvezno praktično delo (vajenci – 1. letnik)

250,00 €

Obvezno praktično delo (vajenci – 2. letnik)

300,00 €

Obvezno praktično delo (vajenci – 3. letnik)

400,00 €

Odpravnina (upokojitev)

4.063,00 €

Regres za prehrano med delom

6,12 €

Regres za prehrano – začasno napoteni

11,02

Solidarnostna pomoč (primer smrti)

3.443,00 €

Solidarnostna pomoč (drugi primeri)

1.252,00 €

Terenski dodatek

4,49 €

 

Vaš komentarPošlji povezavo članka.
PODATKI ZA OBRAČUN PLAČ – obračun za Junij 2019 | 5 Razlogov za superdavke